มูลนิธิป่อเต็กตึ้งทำพิธีแจกข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค ในงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2556 ก่อนจัดงานประเพณ...